Sukututkimus- ja jäsenrekisteriseloste

Sukuseura Henrik ja Maria Makkosen jälkeläiset ry
Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste              7.12.2008

1) Rekisterinpitäjän nimi, osoite ja puhelinnumero
Sukuseura Henrik ja Maria Makkosen jälkeläiset ry
Puheenjohtaja Harri Spolander
Fredrikinkau 26 D 40
00120 Helsinki
Puh: 050 452 4645
Sähköposti: harri.spolander(at)fortum.com

Varapuheenjohtaja Leena Suviranta

2) Rekisteriasioista vastaava henkilö
Perttu Peitsara
Puh: 040 708 4904
Sähköposti: perttu.peitsara(at)elisanet.fi

3) Rekisterin nimi
Sukuseura Henrik ja Maria Makkosen jälkeläiset ry:n sukutietorekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen

5) Rekisterin tietosisältö
Jäsenen ja tutkittavan suvun henkilön 
- nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka,  kuolinaika ja -paikka, arvonimi,
  ammatti
- muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot: 
- sukuseuran jäseneksitulovuosi (eroamisvuosi), luottamustehtävät sukuseurassa,
- kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja yhdistyksen muiden maksujen suorittamisesta,
- suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
-
jäseniltä ja heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta saadut tiedot;
- väestötietojärjestelmä;
- muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit.

7) Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolle
Rekisteristä luovutetaan tietoja hallituksen jäsenille ja hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä jäsenelle, joka on niitä pyytänyt. Rekisteristä luovutetaan tietoja myös sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaan.

8) Rekisterin suojauksen periaate
Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla ja oikeus muutttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9) Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen 
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheeellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto  poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn pyynnöstä häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen perumisesta tehdään rekisteriin merkintä.  

 

<<Palaa jäsenhakemukseen